Cliëntenraad

De Cliëntenraad behartigt en bewaakt uw belangen als cliënt van Thuiszorg de Lindeboom. Via de Cliëntenraad heeft u medezeggenschap in het beleid van Thuiszorg de Lindeboom. Voor de Cliëntenraad staat het belang van cliënten van Thuiszorg de Lindeboom altijd voorop. Daarom stimuleert de Cliëntenraad ook steeds een goede afstemming van de zorg- en dienstverlening van Thuiszorg de Lindeboom op uw wensen en eisen. De Cliëntenraad let dus op de kwaliteit van het complete aanbod aan zorg en diensten dat Thuiszorg de Lindeboom biedt. De Cliëntenraad is daarom ook nauw betrokken bij kwaliteitsonderzoek en allerlei activiteiten en projecten die de kwaliteit kunnen verbeteren.

Hoe werkt de Cliëntenraad? 
De Cliëntenraad bestaan uit leden die in het werkgebied van Thuiszorg de Lindeboom wonen. Gewoonlijk drie keer per jaar komen zij bijeen om te vergaderen. Bovendien overleggen de Cliëntenraad met de voorzitter van de Raad van Bestuur, met de zorgmanagers en met andere deskundigen.

Wettelijke verplichting
In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is vastgelegd dat, in dit geval, Thuiszorg de Lindeboom wettelijk verplicht is om één of meer Cliëntenraden in te stellen en bij hen advies in te winnen over onderwerpen die direct invloed hebben op de zorg- en dienstverlening. De wetgever geeft de Cliëntenraden dus een aantal wettelijke instrumenten om de medezeggenschap daadwerkelijk vorm te kunnen geven. Denkt u bijvoorbeeld aan het kwaliteitsbeleid en het goed omgaan met klachten. Ook bespreekt de Cliëntenraad financiële en organisatorische zaken met Thuiszorg de Lindeboom en praat mee over de vaststelling van de begroting en de jaarrekening. Ook als er eventuele samenwerkings- of fusieplannen met andere organisaties bestaan, wordt de Cliëntenraad bij zo´n proces vanaf het begin betrokken. De Cliëntenraad kunnen ook ongevraagd advies uitbrengen.

Wat te doen bij klachten?
Wij zijn pas tevreden als u dat bent, want Thuiszorg de Lindeboom wil zoveel als mogelijk is de wensen van haar cliënten in het middelpunt stellen. Als u desondanks niet tevreden bent over onze zorg-, hulp- of dienstverlening, dan horen we dat graag van u. Uw reactie biedt ons de mogelijkheid om te leren, iets te herstellen of te verbeteren. En dat komt ten goede aan u en al onze cliënten.

Thuiszorg de Lindeboom hanteert daarom een klachtenbeleid met betrekking tot klachten van cliënten of klagers waarbij het streven is om klachten zoveel mogelijk door middel van bemiddeling tussen u en onze medewerker(s) op te lossen. Dit noemen we de interne/informele klachtenprocedure.

Bent u toch nog niet voldoende tevreden, dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de onafhankelijke klachtencommissie. Dit noemen we de formele klachtenprocedure.

Bereikbaarheid
Heeft u vragen aan of suggesties voor de Cliëntenraad, dan kunt u die zowel schriftelijk als telefonisch doorgeven. U kunt ook vragen stellen of suggesties doorgeven via onderstaand contactformulier.

U kunt ons bellen op kantoortijden van 9.00 tot 17.30 uur op telefoonnummer 020- 4081356.

U kunt ook mailen of faxen. Het mailadres is: info@thuiszorgdelindeboom.nl.

Meer informatie? Bel 020-4081356 of neem contact met ons op.

Zorg aanvragen
Thuiszorg De Lindeboom
Westmallepad 13-15
1066 PP Amsterdam
Contact opnemen
Scroll To Top