U zoekt de beste zorg voor u of uw naaste(n)?

Missie en visie

Thuiszorg De Lindeboom streeft ernaar haar cliënten zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven te laten voeren en draagt zoveel mogelijk bij aan hun bestaanskwaliteit.

Onze zorgverlening is vraaggericht. De cliënt bepaalt zelf welke zorg hij of zij wil afnemen en hoe hij of zij dat wil. Wij formuleren een zo passend mogelijk antwoord op de zorgvraag van de cliënt.

Mensen staan centraal

In onze visie staan mensen centraal. Een plezierige omgang tussen cliënten en medewerkers is voor ons belangrijk. Onze medewerkers dragen betrokkenheid, respect en gelijkwaardigheid uit. Daarmee bereiken we een betere kwaliteit zorg.

Meer informatie? Bel 020-4081356 of neem contact met ons op.

Zorg aanvragen
Thuiszorg De Lindeboom
Westmallepad 13-15
1066 PP Amsterdam
Contact opnemen
Scroll To Top